FLOWER YOGA, Suối Đá

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 131, đường liên xã Suối Đá – Phước Ninh – Phước Minh 138, hẻm, 77 đường Cách Mạng Tháng 8, Suối Đá, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0358 351 082
Trang web
Vị trí chính xác 113.562.196, 1.062.258.878


Địa chỉ FLOWER YOGA ở đâu?

131, đường liên xã Suối Đá – Phước Ninh – Phước Minh 138, hẻm, 77 đường Cách Mạng Tháng 8, Suối Đá, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của FLOWER YOGA như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[05:00-20:00], Thứ Hai:[05:00-20:00], Thứ Ba:[05:00-20:00], Thứ Tư:[05:00-20:00], Thứ Năm:[05:00-20:00], Thứ Sáu:[05:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Tập Gym & Yoga S'Life Lê Đức Thọ, Phường 17