FLC Sơn La – Bản Cá

Địa chỉ: 9W47+G69, Bản Cá, Sơn La, Việt Nam

Số điện thoại: 0886 989 966

Trang web: haiphatland.net.vn

Bản đồ chỉ đường: 213.562.923,1.039.131.156 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ FLC Sơn La ở đâu?

Trả lời: 9W47+G69, Bản Cá, Sơn La, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của FLC Sơn La là bao nhiêu?

Trả lời: 0886 989 966

Hỏi: FLC Sơn La mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của FLC Sơn La là gì?

Trả lời: haiphatland.net.vn

Xem thêm:  Khu Đô thị Trầu Cau Garden - Võ Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.