FiFa Coffee, Long Thành Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12 Sân Cu, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 100 45 54
Trang web
Vị trí chính xác 112.860.623, 1.061.402.871


Địa chỉ FiFa Coffee ở đâu?

12 Sân Cu, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của FiFa Coffee như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  QUÁN CÀ PHÊ 8888, Tân Hiệp