Farm 7 Cam (cam xoàn & bưởi da xanh) – Lộc Thịnh

Địa chỉ: ấp Cần Lê, xã, Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Bình Phước, Việt Nam

Số điện thoại: 091 429 82 86

Trang web: farm7cam.wordpress.com

Bản đồ chỉ đường: 11.725.665.399.999.900,10.651.345.549.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Farm 7 Cam (cam xoàn & bưởi da xanh) ở đâu?

Trả lời: ấp Cần Lê, xã, Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Bình Phước, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Farm 7 Cam (cam xoàn & bưởi da xanh) là bao nhiêu?

Trả lời: 091 429 82 86

Hỏi: Farm 7 Cam (cam xoàn & bưởi da xanh) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Farm 7 Cam (cam xoàn & bưởi da xanh) là gì?

Trả lời: farm7cam.wordpress.com

Xem thêm:  Vườn Dâu Chú Hùng 2 - Phường 7