FARA Farm (Phan Rang, Ninh Thuận, Việt Nam) – Ninh Thuận

Địa chỉ: Thôn 3 Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 091 376 15 14

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 114.559.494,10.882.669.519.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ FARA Farm (Phan Rang, Ninh Thuận, Việt Nam) ở đâu?

Trả lời: Thôn 3 Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của FARA Farm (Phan Rang, Ninh Thuận, Việt Nam) là bao nhiêu?

Trả lời: 091 376 15 14

Hỏi: FARA Farm (Phan Rang, Ninh Thuận, Việt Nam) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của FARA Farm (Phan Rang, Ninh Thuận, Việt Nam) là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Vườn dâu Bà Lan - Phường 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.