EXTRIM – Cửa Hàng Chăm Sóc Vệ Sinh Sửa Chữa Giày TP.HCM, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 127B Căn A2, Lê Văn Duyệt, Phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 633916
Trang web extrim.vn
Vị trí chính xác 107.992.823, 1.066.961.685


Địa chỉ EXTRIM - Cửa Hàng Chăm Sóc Vệ Sinh Sửa Chữa Giày TP.HCM ở đâu?

127B Căn A2, Lê Văn Duyệt, Phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của EXTRIM - Cửa Hàng Chăm Sóc Vệ Sinh Sửa Chữa Giày TP.HCM như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  HERAMO (Ho Hao Hon) - Premium Laundry & Cleaning - Giặt Giày, Giặt Hấp, Giặt Ủi, Phường Cô Giang