Emoji Pizza Bình Dương, Phú Cường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 52 Nguyễn Đình Chiểu, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 993 79 37
Trang web emojipizza.com
Vị trí chính xác 10.979.938.599.999.900, 1.066.550.249


Địa chỉ Emoji Pizza Bình Dương ở đâu?

52 Nguyễn Đình Chiểu, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Emoji Pizza Bình Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-14:00], Chủ Nhật:[11:00-14:00], Thứ Hai:[16:00-21:00], Thứ Ba:[16:00-21:00], Thứ Tư:[16:00-21:00], Thứ Năm:[16:00-21:00], Thứ Sáu:[16:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Cây Phượng, Ninh Sơn