ELLY (Shop Túi xách, Balo, Ví da, Giày dép, Kính mắt…), Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 278 Đ. Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 100000, Việt Nam
Số điện thoại 090 663 60 00
Trang web elly.vn
Vị trí chính xác 107.490.872, 106.635.474


Địa chỉ ELLY (Shop Túi xách, Balo, Ví da, Giày dép, Kính mắt...) ở đâu?

278 Đ. Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của ELLY (Shop Túi xách, Balo, Ví da, Giày dép, Kính mắt...) như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TOKYOLIFE Lê Văn Khương, Hiệp Thành