Early Morning Tea & Coffee, 388 Trường Sa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3A Hoa Phượng, 388 Trường Sa, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3517 2039
Trang web earlymorning.vn
Vị trí chính xác 10.796.778.399.999.900, 1.066.866.376


Địa chỉ Early Morning Tea & Coffee ở đâu?

3A Hoa Phượng, 388 Trường Sa, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Early Morning Tea & Coffee như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cafe Yes, Dĩ An