Duy Sushi Hiro, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8 lô A Chung Cư Bàu Cát 2, Đường Thái Thị Nhạn, Phường 10, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0329 783 906
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 107.849.468, 1.066.451.623


Địa chỉ Duy Sushi Hiro ở đâu?

8 lô A Chung Cư Bàu Cát 2, Đường Thái Thị Nhạn, Phường 10, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Duy Sushi Hiro như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Macho Taco, Phường 8