Đường Trần Thị Kỷ – Ngô Mây

Địa chỉ: 7-5 Trần Thị Kỷ, Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 13.768.605.899.999.900,1.092.197.163 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đường Trần Thị Kỷ ở đâu?

Trả lời: 7-5 Trần Thị Kỷ, Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đường Trần Thị Kỷ là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Đường Trần Thị Kỷ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:30-22:30], Chủ Nhật:[06:30-22:30], Thứ Hai:[06:30-22:30], Thứ Ba:[06:30-22:30], Thứ Tư:[06:30-22:30], Thứ Năm:[06:30-22:30], Thứ Sáu:[06:30-22:30]

Hỏi: Website của Đường Trần Thị Kỷ là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Café Tài, Trảng Bàng