Đường Gia Ký, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Hoàng Lê Kha, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3818 611
Trang web
Vị trí chính xác 113.083.101, 1.061.077.095


Địa chỉ Đường Gia Ký ở đâu?

3 Hoàng Lê Kha, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đường Gia Ký như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Bánh Kẹo Kim Dung, Phường 4