Đức Trọc (Bánh Tôm, Thịt Nướng) – Vân Gia

Địa chỉ: 52 Hoàng Hoa Thám, Vân Gia, Ninh Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 096 119 82 98

Trang web: thitxienductroc.business.site

Bản đồ chỉ đường: 202.519.435,1.059.778.994 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đức Trọc (Bánh Tôm, Thịt Nướng) ở đâu?

Trả lời: 52 Hoàng Hoa Thám, Vân Gia, Ninh Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đức Trọc (Bánh Tôm, Thịt Nướng) là bao nhiêu?

Trả lời: 096 119 82 98

Hỏi: Đức Trọc (Bánh Tôm, Thịt Nướng) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[14:30-21:30], Chủ Nhật:[14:30-21:30], Thứ Hai:[14:30-21:30], Thứ Ba:[14:30-21:30], Thứ Tư:[14:30-21:30], Thứ Năm:[14:30-21:30], Thứ Sáu:[14:30-21:30]

Hỏi: Website của Đức Trọc (Bánh Tôm, Thịt Nướng) là gì?

Trả lời: thitxienductroc.business.site

Xem thêm:  Quán 61 - Bảo Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.