Dự án Vườn Sen Đồng Kỵ – Lotus Garden – Đồng Kỵ

Địa chỉ: 4XP3+V6X, Unnamed Road, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 0852 966 666

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 2.113.724,10.595.311.729.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Dự án Vườn Sen Đồng Kỵ – Lotus Garden ở đâu?

Trả lời: 4XP3+V6X, Unnamed Road, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Dự án Vườn Sen Đồng Kỵ – Lotus Garden là bao nhiêu?

Trả lời: 0852 966 666

Hỏi: Dự án Vườn Sen Đồng Kỵ – Lotus Garden mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Dự án Vườn Sen Đồng Kỵ – Lotus Garden là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu Đô Thị B6 Kéo Dài -Chủ Đầu Tư Công Ty 45 - 661300