Dự án Trầu Cau – Võ Cường

Địa chỉ: 5374+JCC, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 024 3652 3862

Trang web: hudland.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 211.640.685,1.060.560.115 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Dự án Trầu Cau ở đâu?

Trả lời: 5374+JCC, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Dự án Trầu Cau là bao nhiêu?

Trả lời: 024 3652 3862

Hỏi: Dự án Trầu Cau mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:30-17:30], Chủ Nhật:[08:30-17:30], Thứ Hai:[08:30-17:30], Thứ Ba:[08:30-17:30], Thứ Tư:[08:30-17:30], Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-17:30]

Hỏi: Website của Dự án Trầu Cau là gì?

Trả lời: hudland.com.vn

Xem thêm:  Chợ Đêm Hà Tiên Mới ( Ha Tien Night Market) - Khu đô thị mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.