Dự Án TNR STARS Đông Hải – Đông Hải

Địa chỉ: Ấp 4, Đông Hải, Bạc Liêu 97600, Việt Nam

Số điện thoại: 091 354 99 22

Trang web: tnrdonghai.com

Bản đồ chỉ đường: 9.035.439.499.999.990,1.054.243.747 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Dự Án TNR STARS Đông Hải ở đâu?

Trả lời: Ấp 4, Đông Hải, Bạc Liêu 97600, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Dự Án TNR STARS Đông Hải là bao nhiêu?

Trả lời: 091 354 99 22

Hỏi: Dự Án TNR STARS Đông Hải mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Dự Án TNR STARS Đông Hải là gì?

Trả lời: tnrdonghai.com

Xem thêm:  Công ty Quản lý Tòa nhà PMC - Láng Hạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.