Dự án Mỹ Đình Pearl – SSG Hà Nội – Mễ Trì

Địa chỉ: 01 Châu Văn Liêm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 094 996 88 22

Trang web: mydinhpearlssg.com

Bản đồ chỉ đường: 210.071.676,10.576.837.019.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Dự án Mỹ Đình Pearl – SSG Hà Nội ở đâu?

Trả lời: 01 Châu Văn Liêm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Dự án Mỹ Đình Pearl – SSG Hà Nội là bao nhiêu?

Trả lời: 094 996 88 22

Hỏi: Dự án Mỹ Đình Pearl – SSG Hà Nội mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Dự án Mỹ Đình Pearl – SSG Hà Nội là gì?

Trả lời: mydinhpearlssg.com

Xem thêm:  TẬP ĐOÀN NAM DƯƠNG, Cổng VSip 2