Dự án KVG Nha Trang – Vĩnh Thái

Địa chỉ: 65R8+RP7, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 0763 593 901

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 12.242.043.299.999.900,10.916.678.239.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Dự án KVG Nha Trang ở đâu?

Trả lời: 65R8+RP7, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Dự án KVG Nha Trang là bao nhiêu?

Trả lời: 0763 593 901

Hỏi: Dự án KVG Nha Trang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Dự án KVG Nha Trang là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN CƯ - khu phố 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.