Dự án khu nhà ở Trường Thịnh Tố Hữu – Nam Sách

Địa chỉ: FJ93+3QF, Tố Hữu, Nam Sách, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 092 939 36 99

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 174.676.846,1.066.044.146 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Dự án khu nhà ở Trường Thịnh Tố Hữu ở đâu?

Trả lời: FJ93+3QF, Tố Hữu, Nam Sách, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Dự án khu nhà ở Trường Thịnh Tố Hữu là bao nhiêu?

Trả lời: 092 939 36 99

Hỏi: Dự án khu nhà ở Trường Thịnh Tố Hữu mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Dự án khu nhà ở Trường Thịnh Tố Hữu là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  VỆ SINH NHÀ MỚI XÂY Ở BÌNH DƯƠNG - Hiệp Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.