Dự án Khu Đô Thị Mới Hoàng Phát

Địa chỉ: 3 Tháng 2 Phường 1 Bạc Liêu

Số điện thoại: 094 139 28 05

Trang web:

Giờ mở cửa: Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours], Friday:[Open 24 hours]

Chỉ đường: 93.112.528,1.057.269.915 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Dự án Khu Đô Thị Mới Hoàng Phát ở đâu?

Trả lời: 3 Tháng 2 Phường 1 Bạc Liêu

Hỏi: Số điện thoại của Dự án Khu Đô Thị Mới Hoàng Phát là bao nhiêu?

Trả lời: 094 139 28 05

Hỏi: Dự án Khu Đô Thị Mới Hoàng Phát mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours], Friday:[Open 24 hours]

Hỏi: Website của Dự án Khu Đô Thị Mới Hoàng Phát là gì?

Trả lời:


7,Dự án Khu Đô Thị Mới Hoàng Phát,3 Tháng 2,Phường 1,Bạc Liêu,Vietnam,2,Dự án Khu Đô Thị Mới Hoàng Phát, 3 Tháng 2, Phường 1, Bạc Liêu, Vietnam,1,3 Tháng 2, Phường 1, Bạc Liêu, Vietnam,4,Bac Lieu, VietnamPhường 1, Bạc Liêu,3 Tháng 2,3 Tháng 2,Bac Lieu,,Bạc Liêu, Bac Lieu,VN

Xem thêm:  Palm Garden Shop Villas Phú Quốc - Bim Group