DỰ ÁN HƯNG ĐỊNH CITY – TT. Bình Định

Địa chỉ: 451 Ngô Gia Tự, TT. Bình Định, An Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web: hungdinhcity.xyz

Bản đồ chỉ đường: 138.887.193,1.091.089.123 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ DỰ ÁN HƯNG ĐỊNH CITY ở đâu?

Trả lời: 451 Ngô Gia Tự, TT. Bình Định, An Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của DỰ ÁN HƯNG ĐỊNH CITY là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: DỰ ÁN HƯNG ĐỊNH CITY mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của DỰ ÁN HƯNG ĐỊNH CITY là gì?

Trả lời: hungdinhcity.xyz

Xem thêm:  Dự án Lan Anh 7 - Nghĩa Thành