Dự Án Hòa Bình Centre – Quỳnh Lâm

Địa chỉ: Phường dân chủ, xã, Quỳnh Lâm, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình 36000, Việt Nam

Số điện thoại: 092 599 86 88

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 20.814.296.799.999.900,1.053.502.879 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Dự Án Hòa Bình Centre ở đâu?

Trả lời: Phường dân chủ, xã, Quỳnh Lâm, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình 36000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Dự Án Hòa Bình Centre là bao nhiêu?

Trả lời: 092 599 86 88

Hỏi: Dự Án Hòa Bình Centre mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Dự Án Hòa Bình Centre là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu nhà ở Đại Nam - Thành phố Mới Bình Dương - Phú Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.