Dự Án Him Lam Bắc Ninh – Đại Phúc

Địa chỉ: 53CV+42M, Đại Phúc, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 211.703.253,10.609.256.189.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Dự Án Him Lam Bắc Ninh ở đâu?

Trả lời: 53CV+42M, Đại Phúc, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Dự Án Him Lam Bắc Ninh là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Dự Án Him Lam Bắc Ninh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Hỏi: Website của Dự Án Him Lam Bắc Ninh là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Ha Tien Venice Villas - Khu đô thị mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.