Dự án Happy Home Cà Mau – Tân Thành

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Số điện thoại: 097 428 19 37

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 91.923.975,1.051.770.768 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Dự án Happy Home Cà Mau ở đâu?

Trả lời: Trần Hưng Đạo, Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Dự án Happy Home Cà Mau là bao nhiêu?

Trả lời: 097 428 19 37

Hỏi: Dự án Happy Home Cà Mau mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Dự án Happy Home Cà Mau là gì?

Trả lời: facebook.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.