Dự án Green Dragon TTP Cẩm Phả – Cẩm Bìn

Địa chỉ: Đường Tân Bình, Cẩm Bìn, Cẩm Phả, Quảng Ninh 200000, Việt Nam

Số điện thoại: 098 756 40 19

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 209.979.987,1.072.793.823 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Dự án Green Dragon TTP Cẩm Phả ở đâu?

Trả lời: Đường Tân Bình, Cẩm Bìn, Cẩm Phả, Quảng Ninh 200000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Dự án Green Dragon TTP Cẩm Phả là bao nhiêu?

Trả lời: 098 756 40 19

Hỏi: Dự án Green Dragon TTP Cẩm Phả mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Dự án Green Dragon TTP Cẩm Phả là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Bất Động Sản Thạch Thất - Thạch Thất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.