Dự án Diamond Crown Plaza Hải Phòng

Địa chỉ: Ngã 4 BigC, Đường Lê Hồng Phong Ngô Quyền

Số điện thoại: 090 491 74 12

Trang web: nhadat24hquangninh.com

Giờ mở cửa: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Chỉ đường: 20.844.951.899.999.900,1.067.094.889 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Dự án Diamond Crown Plaza Hải Phòng ở đâu?

Trả lời: Ngã 4 BigC, Đường Lê Hồng Phong Ngô Quyền

Hỏi: Số điện thoại của Dự án Diamond Crown Plaza Hải Phòng là bao nhiêu?

Trả lời: 090 491 74 12

Hỏi: Dự án Diamond Crown Plaza Hải Phòng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Hỏi: Website của Dự án Diamond Crown Plaza Hải Phòng là gì?

Trả lời: nhadat24hquangninh.com


7,Dự án Diamond Crown Plaza Hải Phòng,Ngã 4 BigC, Đường,Lê Hồng Phong,Ngô Quyền,Hải Phòng 10000, Vietnam,2,Dự án Diamond Crown Plaza Hải Phòng, Ngã 4 BigC, Đường, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng 10000, Vietnam,1,Ngã 4 BigC, Đường, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng 10000, Vietnam,4,Haiphong, VietnamĐằng Lâm, Ngô Quyền,Ngã 4 BigC, Đường, Lê Hồng Phong,Ngã 4 BigC, Đường, Lê Hồng Phong,Haiphong,10000,Ngô Quyền, Haiphong,VN