Dự án Alpha City – Phường Nguyễn Cư Trinh

Địa chỉ: N87 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 090 826 79 61

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 10.765.017.799.999.900,1.066.902.715 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Dự án Alpha City ở đâu?

Trả lời: N87 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Dự án Alpha City là bao nhiêu?

Trả lời: 090 826 79 61

Hỏi: Dự án Alpha City mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Dự án Alpha City là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu Đô Thị Ngọc Bảo Viên - Nghĩa Lộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.