Đông Tây Barbershop, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 232 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 273 07 32
Trang web
Vị trí chính xác 10.820.357.099.999.900, 1.066.837.099


Địa chỉ Đông Tây Barbershop ở đâu?

232 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đông Tây Barbershop như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hớt Tóc Nghĩa Bình, Phước Đông