Đông Phương Diamond CenTral – Phwờng Quyết Thắng

Địa chỉ: 283 Bà Triệu, Phwờng Quyết Thắng, Kon Tum, 60001, Việt Nam

Số điện thoại: 092 786 66 66

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 143.548.934,1.080.050.615 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đông Phương Diamond CenTral ở đâu?

Trả lời: 283 Bà Triệu, Phwờng Quyết Thắng, Kon Tum, 60001, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đông Phương Diamond CenTral là bao nhiêu?

Trả lời: 092 786 66 66

Hỏi: Đông Phương Diamond CenTral mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Đông Phương Diamond CenTral là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Thiên Tâm Land - Tân An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.