Đồi Cát Nam Cương (Beautiful Sand Dunes) – Ninh Phước

Địa chỉ: An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 115.084.769,1.089.967.198 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đồi Cát Nam Cương (Beautiful Sand Dunes) ở đâu?

Trả lời: An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đồi Cát Nam Cương (Beautiful Sand Dunes) là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Đồi Cát Nam Cương (Beautiful Sand Dunes) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Đồi Cát Nam Cương (Beautiful Sand Dunes) là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Thành cổ Quảng Trị - Phường 2