Đoàn Lân Sư Rồng Trung Tinh Đường Bình Dương, Phú Cường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 108 Lý Thường Kiệt, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 975 03 65
Trang web
Vị trí chính xác 109.754.723, 10.665.501.719.999.900


Xem thêm:  Nhà Hát Thế Giới Trẻ, Phường Nguyễn Cư Trinh