Đô Thị Quốc Tế The Trident City – Tam Kỳ

Địa chỉ: An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

Số điện thoại: 090 512 00 23

Trang web: dothiquoctethetridentcity.com

Bản đồ chỉ đường: 155.933.339,1.084.972.791 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đô Thị Quốc Tế The Trident City ở đâu?

Trả lời: An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đô Thị Quốc Tế The Trident City là bao nhiêu?

Trả lời: 090 512 00 23

Hỏi: Đô Thị Quốc Tế The Trident City mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Đô Thị Quốc Tế The Trident City là gì?

Trả lời: dothiquoctethetridentcity.com

Xem thêm:  Dự án Quảng Ngãi Central Point - Phòng Kinh Doanh - Nghĩa Lộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.