DNTN PHÂN PHỐI GIỐNG THỦY SẢN BẠC LIÊU – Bạc Liêu

Địa chỉ: 5/504, ấp Thào Lạng, Bạc Liêu, Việt Nam

Số điện thoại: 096 256 22 88

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 9.307.847.599.999.990,1.057.887.571 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ DNTN PHÂN PHỐI GIỐNG THỦY SẢN BẠC LIÊU ở đâu?

Trả lời: 5/504, ấp Thào Lạng, Bạc Liêu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của DNTN PHÂN PHỐI GIỐNG THỦY SẢN BẠC LIÊU là bao nhiêu?

Trả lời: 096 256 22 88

Hỏi: DNTN PHÂN PHỐI GIỐNG THỦY SẢN BẠC LIÊU mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00]

Hỏi: Website của DNTN PHÂN PHỐI GIỐNG THỦY SẢN BẠC LIÊU là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Cá Giống Luyện Hồng - Đông Sơn