DNTN Karaoke Đình Ngọc, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 79b/5 khu phồ 2 – Tân Biên – Biên Hòa – Đồng Nai, 234 Nguyễn Ái Quốc, Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 093 339 40 68
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.974.119, 106.888.331


Địa chỉ DNTN Karaoke Đình Ngọc ở đâu?

79b/5 khu phồ 2 – Tân Biên – Biên Hòa – Đồng Nai, 234 Nguyễn Ái Quốc, Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của DNTN Karaoke Đình Ngọc như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke 179, Phú Chánh