District K, Phường Bến Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 30 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 092 380 00 90
Trang web
Vị trí chính xác 107.738.032, 1.066.974.604


Địa chỉ District K ở đâu?

30 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của District K như thế nào?

Thứ Bảy:[15:00-03:00], Chủ Nhật:[15:00-03:00], Thứ Hai:[15:00-03:00], Thứ Ba:[15:00-03:00], Thứ Tư:[15:00-03:00], Thứ Năm:[15:00-03:00], Thứ Sáu:[15:00-03:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Đức Anh, TT. Hoà Thành