Đỉnh núi Bà Tây Ninh, Thạnh Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Núi Bà Đen, Thạnh Tân, Tây Ninh, 80000, Việt Nam
Số điện thoại 0879 728 976
Trang web inh-nui-ba-en.business.site
Vị trí chính xác 11.381.627.799.999.900, 10.617.123.959.999.900


Địa chỉ Đỉnh núi Bà Tây Ninh ở đâu?

Núi Bà Đen, Thạnh Tân, Tây Ninh, 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đỉnh núi Bà Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  QUÁN CÀ PHÊ HẢI VÂN, Tân Phong