Đình Làng Dương Húc – Thôn Dương Húc

Địa chỉ: Đ. Lý Thánh Tông, Thôn Dương Húc, Bắc Ninh, 11111, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 211.493.917,1.060.565.295 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đình Làng Dương Húc ở đâu?

Trả lời: Đ. Lý Thánh Tông, Thôn Dương Húc, Bắc Ninh, 11111, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đình Làng Dương Húc là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Đình Làng Dương Húc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Đình Làng Dương Húc là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Trung Tâm Văn Hóa Xứ Đông - P. Hải Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.