ĐIỀN TRANG HOA MAI 2 – Phường Nghĩa Trung

Địa chỉ: Điện Biên Phủ, Phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam

Số điện thoại: 096 527 55 72

Trang web: dientranghoamai2.business.site

Bản đồ chỉ đường: 119.977.916,1.077.003.278 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ ĐIỀN TRANG HOA MAI 2 ở đâu?

Trả lời: Điện Biên Phủ, Phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của ĐIỀN TRANG HOA MAI 2 là bao nhiêu?

Trả lời: 096 527 55 72

Hỏi: ĐIỀN TRANG HOA MAI 2 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của ĐIỀN TRANG HOA MAI 2 là gì?

Trả lời: dientranghoamai2.business.site

Xem thêm:  Khu bảo tồn Làng nhà sàn Dân tộc Sinh thái Thái Hải - Thịnh Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.