Điện Thoại PHƯỚC LỘC, An Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Cổng 2 KCN Trảng Bàng)Quốc lộ 22, tổ 12, kp, An Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh 80906, Việt Nam
Số điện thoại 098 938 63 86
Trang web linhkienphuocloc.com
Vị trí chính xác 11.024.974.799.999.900, 10.638.827.889.999.900


Địa chỉ Điện Thoại PHƯỚC LỘC ở đâu?

Cổng 2 KCN Trảng Bàng)Quốc lộ 22, tổ 12, kp, An Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh 80906, Việt Nam

Giờ làm việc của Điện Thoại PHƯỚC LỘC như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-16:00], Thứ Hai:[07:00-19:30], Thứ Ba:[07:00-19:30], Thứ Tư:[07:00-19:30], Thứ Năm:[07:00-19:30], Thứ Sáu:[07:00-19:30], Thứ Bảy:[07:00-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Toà nhà Viettel Lai Châu - Tân Phong