Điện thờ Phật Mẫu Trường Tây, Trường Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 74FR+VQQ, Trịnh Phong Đáng, Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3840 919
Trang web
Vị trí chính xác 112.747.143, 1.061.419.864


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trí Huệ cung, Trường Hoà