Điện thờ Phật Mẫu Trường Lưu, Trường Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 65W9+FV7, Nguyễn Văn Linh, Trường Đông, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3845 219
Trang web
Vị trí chính xác 11.246.171, 10.616.968.589.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thánh thất Long Thành Nam, Long Thành Nam