Điện máy XANH – Phường 2

Địa chỉ: 210 Lê Thái Tổ, Phường 2, Vĩnh Long, 85000, Việt Nam

Số điện thoại: 1800 1061

Trang web: dienmayxanh.com

Bản đồ chỉ đường: 10.254.679.399.999.900,10.596.374.209.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Điện máy XANH ở đâu?

Trả lời: 210 Lê Thái Tổ, Phường 2, Vĩnh Long, 85000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Điện máy XANH là bao nhiêu?

Trả lời: 1800 1061

Hỏi: Điện máy XANH mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Hỏi: Website của Điện máy XANH là gì?

Trả lời: dienmayxanh.com

Xem thêm:  Điện máy XANH Cái Bè - Cái Bè

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.