Điện máy XANH Đông Hòa, Châu Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ấp Trung, Châu Thành, Tiền Giang 84000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1061
Trang web dienmayxanh.com
Vị trí chính xác 103.895.147, 10.624.390.149.999.900


Địa chỉ Điện máy XANH Đông Hòa ở đâu?

Ấp Trung, Châu Thành, Tiền Giang 84000, Việt Nam

Giờ làm việc của Điện máy XANH Đông Hòa như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-20:30], Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30], Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH, Châu Thành