Điện Máy Thanh Hải, Bàu Năng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 220 Bàu Năng – Chà Là, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3777 088
Trang web
Vị trí chính xác 11.308.855.399.999.900, 10.615.320.609.999.900


Địa chỉ Điện Máy Thanh Hải ở đâu?

220 Bàu Năng – Chà Là, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Điện Máy Thanh Hải như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[00:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thegioiic, Linh Chiểu