Điện máy Chợ Lớn – Tây Ninh

Địa chỉ: 176 ĐƯỜNG 30/4 khu phố 4 TX, Tây Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 0276 3535 999

Trang web: dienmaycholon.vn

Bản đồ chỉ đường: 113.016.939,10.610.126.489.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Điện máy Chợ Lớn ở đâu?

Trả lời: 176 ĐƯỜNG 30/4 khu phố 4 TX, Tây Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Điện máy Chợ Lớn là bao nhiêu?

Trả lời: 0276 3535 999

Hỏi: Điện máy Chợ Lớn mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:30-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30]

Hỏi: Website của Điện máy Chợ Lớn là gì?

Trả lời: dienmaycholon.vn

Xem thêm:  Điện máy XANH Cái Bè - Cái Bè

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.