Điện lạnh Anh Thắng, Phường 16

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 403/3/6 Đường Phú Định, Phường 16, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 177 83 00
Trang web dienlanhanhthang.com
Vị trí chính xác 10.711.231, 10.661.959.999.999.900


Địa chỉ Điện lạnh Anh Thắng ở đâu?

403/3/6 Đường Phú Định, Phường 16, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Điện lạnh Anh Thắng như thế nào?

Thứ Sáu:[08:30-22:00], Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  điện thoại di dộng Phát Thành, Khu phố 1