Điện gió Bạc Liêu – Bạc Liêu

Địa chỉ: 6RRG+XRQ, Bạc Liêu, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 92.424.606,1.058.271.159 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Điện gió Bạc Liêu ở đâu?

Trả lời: 6RRG+XRQ, Bạc Liêu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Điện gió Bạc Liêu là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Điện gió Bạc Liêu mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Điện gió Bạc Liêu là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà máy điện gió Bạc Liêu - Qẹo phải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.