Điểm giao dịch VNPT – VinaPhone Nguyễn Xí, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 290 Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 407 01 53
Trang web vnpt.com.vn
Vị trí chính xác 10.819.179.799.999.900, 10.670.459.849.999.900


Địa chỉ Điểm giao dịch VNPT - VinaPhone Nguyễn Xí ở đâu?

290 Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Điểm giao dịch VNPT - VinaPhone Nguyễn Xí như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-12:00], Thứ Ba:[07:30-12:00], Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00], Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[07:30-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Kinh doanh VNPT-Vinaphone Đồng Nai, Thống Nhất