Điểm giao dịch VNPT – VinaPhone Đoàn Kết, Bình Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 352 Đoàn Kết, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 667 38 28
Trang web vnpt.com.vn
Vị trí chính xác 108.465.673, 1.067.681.247


Địa chỉ Điểm giao dịch VNPT - VinaPhone Đoàn Kết ở đâu?

352 Đoàn Kết, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Điểm giao dịch VNPT - VinaPhone Đoàn Kết như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-12:00], Thứ Ba:[07:30-12:00], Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00], Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[07:30-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sửa Tivi tại nhà HCM - Trumptivi.com, Phường 14