Điểm dừng chân HTX Vườn nho Thái An. – Vĩnh Hải

Địa chỉ: ĐT702, Thái An, Vĩnh Hải, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 660000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 513 35 48

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 116.518.537,10.916.038.499.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Điểm dừng chân HTX Vườn nho Thái An. ở đâu?

Trả lời: ĐT702, Thái An, Vĩnh Hải, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 660000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Điểm dừng chân HTX Vườn nho Thái An. là bao nhiêu?

Trả lời: 091 513 35 48

Hỏi: Điểm dừng chân HTX Vườn nho Thái An. mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:30-18:00], Chủ Nhật:[06:30-18:00], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[06:30-18:00], Thứ Tư:[06:30-18:00], Thứ Năm:[06:30-18:00], Thứ Sáu:[06:30-18:00]

Hỏi: Website của Điểm dừng chân HTX Vườn nho Thái An. là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  TRANG TRẠI CÔN TRÙNG - KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ MỚI HƯNG PHÚ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.